BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ

Çınarcık Belediyesi Basın Yayın , Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar  Servisinin başlıca görevleri yönetimin saptamış olduğu hedeflerin ilçe halkına benimsetilmesi, çalışmaların devamlı ve tam olarak halka duyurulması, yönetimden ne istendiğini, ne düşündüğünü tespit edilerek Başkanlık’a aktarılmasıdır.

Bunların yanında müdürlük ilçe halkına yönelik olan tüm çalışmalarda güven ve destek alarak katılımcı, şeffaf insan odaklı yönetim anlayışıyla halkın bilgi edinme hakkını ön planda tutarak her kesimin görüş ve düşüncelerinin ortaya çıkarılmasını sağlayıp, değerlendirilmesine yardımcı olur.

Çınarcık Belediyesi Basın Yayın , Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü 1 Müdür, 1 Kadrolu İşçi ve 6 Büro Personelinden oluşmaktadır. Basın Yayın , Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Servisi’nde 1 Kadrolu İşçi ve 3 Büro Personeli, Yasemin Koç Halk Kütüphanesi’nde 1 Büro Personeli, Kent Belleği Merkezi ve Proje Geliştirme Ofisi’nde 2 Büro Personeli görev almaktadır.

ÇINARCIK BELEDİYESİ BASIN YAYIN , HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR  SERVİSİ FAALİYETLERİ
 

  • Çınarcık Belediyesi Basın Yayın , Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Servisi basın ve kamuoyu arasındaki koordinasyonu sağlar, yazılı ve sözlü basını takip eder, haber toplar, çalışmalar hakkında yerel ve ulusal basına bilgi aktarır.
  • Başkanlık Makamından alacağı emirleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirir, yapılan basın toplantılarını organize eder.
  • İlçede kamuoyu oluşturma çalışmalarını yürütür ve dönem dönem imaj çalışmalarını yapar.
  • Yazılı ve iletişim araçları, görsel araçlar, organizasyonlarla hedef kitlelere yönelik hizmetlerin anlatımını sağlayıp, akışını takip eder.
  • Vatandaşlardan gelen şikayet, öneri, istek gibi talepleri kabul ederek, ilgili birimlere yönlendirmeye çalışır.
  • Halk günlerinin toplantılarını sağlar.
  • Başkanın katılması gereken resmi ve özel tören ile toplantıların zamanını, yerini tespit ederek, Başkan’ın gerekli gördüğü kutlama ve taziye mesajlarının gönderilmesini sağlar.
  • İlçe halkını kültüre, sanata, spora yönlendirebilmek için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler ve bu tür etkinliklerde bulunan resmi ve sivil örgütlerle işbirliği halinde olarak, destek sağlamaya çalışır.
  • İlçe halkını, Çınarcık Belediyesi’nin günlük faaliyetlerinden haberdar eder ve belediye içindeki birimler arasında koordinasyonu sağlar.

YASEMİN KOÇ HALK KÜTÜPHANESİ FAALİYETLERİ

Yasemin Koç Halk Kütüphanesi’nde kullanıcılarımıza nezih ve güvenli bir ortamda ders çalışma, kitap okuma, proje ve ödevlerini yapma, internet hizmetlerinden faydalanma, kitap, süreli yayın ve görsel yayınlarımızdan ödünç alma, düzenlediğimiz etkinliklere (eğitimler, sinevizyon gösterileri, belirli günler ve haftalarda yapılan faaliyetler, ilkokul öğrencilerine hikaye anlatma ve oyun oynatma etkinlikleri ) katılma gibi hizmetler sunulmaktadır.

Kütüphane üye sayımız 410 olup, 2016 yılı içinde okuyucularımıza toplam 1323 adet kitap ödünç verilmiştir.

Kütüphanemizde 7890 adet kitap bulunmaktadır. Kitapların çoğu bağış yoluyla edinilmiştir.
 

KENT BELLEĞİ MERKEZİ  FAALİYETLERİ

2015 yılı Kasım ayında Çınarcık Belediyesi tarafından “Kent Müzesi” çalışmalarına başlanmış olup, 2016 yılı Şubat ayında Çınarcık Belediyesi Hizmet Binası’nda “Kent Belleği Merkezi” proje ofisi kurulmuştur.

Çınarcık Kent Belleği Merkezi; coğrafya, iklim ve nüfus yapısı, iktisadi yapı, kentin mekânsal gelişimi, eğitim, kültür ve sanat, turizm, kamusal mekânlar, gündelik yaşam ana başlıkları altında çalışmalar yaparak; ilçemizde kurulması planlanan Kent Müzesinin “belgelik” temelini oluşturmaktadır. Merkez tarafından yapılan çalışma ve araştırmalarla, kurulacak olan kent müzesinin kalıcı bölümleri şekillenmektedir.

Çınarcık Kent Belleği Merkezi'nin misyonu, kent tarihinin araştırılması ile kent sakinleri arasında bilinç ve farkındalık yaratmaktır. Başlıca amacımız (başta kent içinde bulunanlar olmak üzere) Çınarcık konusunda yurt içinde ve yurtdışında yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaların asıllarının veya kopyalarının toplanarak araştırmacılara ve kentliye açıldığı, ilgili kitap, makale, arşiv, rapor, görsel ve işitsel malzemenin derlendiği bir bilgi - belge merkezi olmak ve “Çınarcıklılık” bilincinin gelişmesini teşvik eden çalışmalar yürütmektir. Bunun yanında Çınarcık'ın tarihi mirasını belgelemek ve korumak, toplumsal ağları oluşturmak, tarihi mirasın koruması üzerine farkındalık yaratmak ve potansiyel kaynaklar ile araştırma faaliyetlerinin sayısını ve etkinliğini arttırmaya yardımcı olmak diğer amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Bu bağlamda merkez, Çınarcık ve çevresinin geçmişten günümüze yazılı ve sözlü tarihi başta olmak üzere, kenti ilgilendiren tüm disiplinlerde yapılan çalışmaları ve üretimleri bir araya toplayacaktır.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!