274 ada 3 sayılı taşınmazın açık artırma ilanı

T.C. YALOVA
İCRA DAİRESİ 2019/1701 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri                    : Yalova İl, Çınarcık İlçe, 274 Ada, 3 Parsel, ÇINARCIK Mahalle/Köy, PASKALDERE Mevkii, B/4/A(BAĞ.BÖL.NO:25)Nolu Bağımsız Bölüm Dubleks Mesken Tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmaz Yalova-Armutlu Karayolu ile Çınarcık merkezi arasında konumlandığı; merkeze yaklaşık 400 metre mesafede olduğu; Belediye Hizmetlerinden faydalanır durumda olduğu; su, Kanalizasyon,doğalgaz alt yapısının mevcut olduğu gözlemlenmiştir.Taşınmaz üzerinde bulunan yapının kaba inşaat halinde olduğu ve yapının yaklaşık %40 seviyede olduğu gözlemlenmiştir.Taşınmazın Belediyece onaylı mimari projesinde ortada yeşil alanlı avlu şeklinde planlandığı; söz konusu bağımsız bölümün salon/mutfak/2 oda/ banyo ve piyes katında oda/banyo/teras şeklinde projelendirildiği ve kullanım alanının yaklaşık 64,00m² olduğu tesbit edilmiştir. Adresi : Çaldıran 5. Sok.B/Blok A Giriş No:-/25 Çınarcık YALOVA

Yüzölçümü                   : 1.810,80 m2    Arsa Payı : 42/1920

İmar Durumu              :1/1000 Ölçekli uygulama imar planında ; Konut alanı olarak planlandığı net:64,00m² Brüt:78,00m² olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti                        : 72.000,00 TL    KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler    : Tamamlanmamış yapı:Çınarcık Belediye Başkanlığının yazısı; söz konusu taşınmazın oturulacak durumda olmayan ve projesine göre tamamlanmamış yapı olduğu bildirilmiştir.

1. Satış Günü               : 17/08/2021 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü               : 14/09/2021 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri                     : UĞUR MUMCU TİYATRO SALONU - RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ HUZUR SOKAK NO :2 KAT :1 MERKEZ / YALOVA

 

Satış şartları :

  1. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.   Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,   rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
  2. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
  3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
  4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
  5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve tebligat yapılamayan ilgililere İİK.127 uyarınca gazete ilanı tebliğ yerine sayılacaktır.
  6. Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı yazısı doğrultusunda ve İİK 9. Maddesinin " İcra İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödemenin Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda İcra İflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. " amir hükmü gereğince "İhale Teminat Bedeli" dahil her türlü ödemenin; icra ve iflâs dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile ya da anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra ve iflâs dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılması; bu itibarla %20 nakit teminatın TR84 0001 5001 5800 7274 0403 61 IBAN nolu müdürlüğümüzün T.C.Vakıfbank Yalova Şubesi "Emanet Kasa Hesabı"na ihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir." Katılımcıların ihale sırasında , ihaleye girilecek dosya numarası yazılı banka dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olup, nakit teminat kabul edilmeyecektir"
  7. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1701 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/06/2021

 

İbrahim AYNA İcra Müdür Yardımcısı
124592

 

 


(İİK m.126)

 

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

08.06.2021 18:44

Tüm Duyurular İçin Tıklayın

3541 DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

Son Eklenen Haberler

Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir!