Çalıca, Köycivarı Mevkii, 152 Adanın Bulunduğu Alanda, 152 Ada 10 Sayılı Parsel 18. Madde Uygulaması

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.09.2023 tarih, 5590 sayılı yazısıyla talep edilen, Çalıca,  Köycivarı Mevkii, 152 adanın bulunduğu alanda, 152 ada 10 sayılı parsel sahibinin mezarlık olarak kullanılması amacıyla Köy Tüzel Kişiliğine tapu devrini yapmış olduğu söz konusu parselin Mezarlık Alanı olarak planlanması ve 152 adanın bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için hazırlanan pafta:G22D14A4A-4B 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve pafta:G22D14A 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği konusu Belediyemiz, 06/09/2023 tarih, “2023/41” sayılı Belediye Meclis Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanmıştır. Söz konusu Planı Değişikliği 08/09/2023 Cuma günü saat 08:30’dan itibaren, Belediyemizde 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

08.09.2023 08:30

Tüm Duyurular İçin Tıklayın

288 DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

Son Eklenen Haberler

Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir!