Çalıca, Köycivarı Mevkii, pafta: G22D14A4A, 172 ve 175 ada plan değişikliği

İlçemiz, Köycivarı Mevkii, pafta: G22D14A4A, 172 ve 175 adaların bulunduğu alanda 172 ada 2 sayılı parsel ve 175 ada 7 sayılı parselde yer alan ve yapı kayıt belgesi bulunan binaların imar yolu üzerinde kalması sebebiyle yolların mevcut yapılara göre yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusu  Belediyemiz, 10/11/2023 tarih, “2022/54” sayılı Belediye Meclis Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanmıştır. Söz konusu Planı Değişikliği 13/11/2023 Pazartesi günü saat 15:00’dan itibaren, Belediyemizde 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

MECLİS KARARI PLAN RAPORU

13.11.2023 15:00

Tüm Duyurular İçin Tıklayın

224 DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

Son Eklenen Haberler

Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir!