Çınarcık, Çamlık Mevkii, ada:106, "2" sayılı parsel 18. madde uygulaması

Uygulama Dosyasını Görüntüle

 

Tevfik CENGİZ, Bilal Sani CENGİZ, Ayşe BACAK, Feryal KAZANCI, Mehmet ASLIM, Nevin ER, Ayşe Yıldız ÖTGÜÇ, Celal GÖK, Ali Abdulhafeedh Ahmed ALDAGHE, Murat MEYDAN, Hediye KOÇ, Tamer TOSUN, Cafer ASLAN, Gülseren ŞALVARLI, Hüseyin İNAN, Raşide ÖZPINAR, İsmail ORUÇ, Nevin SAF, Türkan ÖZTÜRKER, Sabah GHAZI, Selda AKKIR, Ayşe BOYABAT, Tenzile DALDAGÜL, Yasemin BALCIOĞLU'nun dilekçesiyle talep edilen, İlçemiz, Çamlık Mevkii, ada: 106, "2" sayılı parselde, masrafları parsel sahiplerince ödenmek üzere 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi ve buna ek olarak çıkarılan 3290 sayılı kanunla değişik 2981 sayılı kanunun Ek-1 maddesi gereğince Arsa ve Arazi Düzenlemesi yapılmasına ilişkin, 01.07.2021 tarih, 2021/92 sayılı Encümen Kararı ile Harita Mühendisi Burçin TANGÜREK'e yetki verilmiş olup, yetkili mühendisçe 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan, Düzenleme Sınır Krokisi, Parselasyon Planı, Ada Dağıtım, Tahsis, imar parselleri yüzölçümü ve maliklerini gösterir Tescil Sayfası cetvellerinin aynı kanunun 19. maddesine göre onaylanması, uygulamaya giren taşınmazların tapu kayıtlarına "İmar düzenlemesine alınmıştır." şerhinin konması ve askı ilanına çıkarılmasına 08.07.2021 tarih, 2021/96 sayılı Encümen Kararı ile karar verilmiştir. 
Söz konusu uygulama, 28/07/2021 Salı günü saat 08:30’dan itibaren, Belediyemiz’de 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

28.07.2021 13:51

Tüm Duyurular İçin Tıklayın

144 DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

Son Eklenen Haberler

Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir!