İLÇEMİZ, ÇALICA, KESTANE MEVKİİ, 176 ADA 3 VE 4 SAYILI PARSELLERDE 18. MADDE UYGULAMASI

          İlçemiz, Çalıca, Kestane Mevkii, pafta:G22D14A1A, ada:176 “3 ve 4” sayılı parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre hazırlanan, Düzenleme Sınır Krokisi, Parselasyon Planı, Özet Dağıtım Cetveli, Tescile Esas Dağıtım Cetveli, imar parselleri yüzölçümü ve maliklerini gösterir Tescil Sayfası  cetvellerinin aynı kanunun 19. Maddesine göre onaylanması, uygulamaya giren taşınmazların tapu kayıtlarına “İmar düzenlemesine alınmıştır.” şerhinin konması ve askı ilanına çıkarılmasına 21.08.2023 tarih, 2023/127 sayılı Encümen Kararı ile karar verilmiştir.

           Söz konusu uygulama, 22/08/2023 Salı günü saat 10.00’dan itibaren, Belediyemiz’de 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

22.08.2023 10:58

Tüm Duyurular İçin Tıklayın

841 DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

Son Eklenen Haberler

Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir!