İLÇEMİZ, ÇINARICIK, KARPUZDERE MEVKİİ, 290 ADA 18. MADDE UYGULAMASI

          İlçemiz, Karpuzdere Mevkii, pafta:G22D12B2D ada:290 “11,12,13,20,83,84,85,108” sayılı parsellerin ve pafta:G22D12B1C, ada:290, “14,15,16,17” sayılı parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre hazırlanan, Düzenleme Sınır Krokisi, Parselasyon Planı, Özet Dağıtım Cetveli, Tescile Esas Dağıtım Cetveli, imar parselleri yüzölçümü ve maliklerini gösterir Tescil Sayfası cetvellerinin aynı kanunun 19. Maddesine göre onaylanması, uygulamaya giren taşınmazların tapu kayıtlarına “İmar düzenlemesine alınmıştır.” şerhinin konması ve askı ilanına çıkarılmasına 18.09.2023 tarih, 2023/162 sayılı Encümen Kararı ile karar verilmiştir.

           Söz konusu uygulama, 19/09/2023 Salı günü saat 10:00’dan itibaren, Belediyemiz’ de 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır

ASKI TUTANAĞI ENCÜMEN KARARI PARSELASYON PLANI

19.09.2023 10:45

Tüm Duyurular İçin Tıklayın

245 DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

Son Eklenen Haberler

Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir!