İLÇEMİZ, KARPUZDERE MEVKİİ, 290 ADA, 293 ADA, 294 ADA, 335 ADA 18. MADDE UYGULAMASI

          İlçemiz, Karpuzdere Mevkii, pafta:G22D12B2D, ada:290 “4,6,10,21,22,23,24,86,87,89,90,94,95,96,97,104,106,109,110” sayılı parsellerde, pafta:G22D12B2A, ada:293, “1” sayılı parselde, pafta:G22D12B2D, ada:293, “3” sayılı parselde, pafta:G22D12B2A, ada:294, “1,3,4,5,6,7,8” sayılı parsellerde, pafta:G22D12B2D, ada:335, “4,5,6,17,18,19” sayılı parsellerde ve pafta:G22D12B1C, ada:335, “7,8,11,12,13,14,15,16,20” sayılı parsellerde, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre hazırlanan, Düzenleme Sınır Krokisi, Parselasyon Planı, Özet Dağıtım Cetveli, Tescile Esas Dağıtım Cetveli, imar parselleri yüzölçümü ve maliklerini gösterir Tescil Sayfası cetvellerinin aynı kanunun 19. Maddesine göre onaylanması, uygulamaya giren taşınmazların tapu kayıtlarına “İmar düzenlemesine alınmıştır.” şerhinin konması ve askı ilanına çıkarılmasına 18.09.2023 tarih, 2023/160 sayılı Encümen Kararı ile karar verilmiştir.

           Söz konusu uygulama, 19/09/2023 Salı günü saat 10.00’dan itibaren, Belediyemiz’de 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

ASKI TUTANAĞI ENCÜMEN KARARI PARSELASYON PLANI

19.09.2023 11:08

Tüm Duyurular İçin Tıklayın

160 DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

Son Eklenen Haberler

Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir!