İLÇEMİZ, PASKALDERE MEVKİİ, 496 ADA “1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,38,40,42,43,45” SAYILI PARSELLERDE 18. MADDE UYGULAMASI

          İlçemiz, Paskaldere Mevkii, pafta:G22D13A2D, ada:496 “1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,42,43,45” sayılı parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre hazırlanan, Düzenleme Sınır Krokisi, Parselasyon Planı, Özet Dağıtım Cetveli, Tescile Esas Dağıtım Cetveli, imar parselleri yüzölçümü ve maliklerini gösterir Tescil Sayfası  cetvellerinin aynı kanunun 19. Maddesine göre onaylanması, uygulamaya giren taşınmazların tapu kayıtlarına “İmar düzenlemesine alınmıştır.” şerhinin konması ve askı ilanına çıkarılmasına 28.08.2023 tarih, 2023/138 sayılı Encümen Kararı ile karar verilmiştir.

           Söz konusu uygulama, 29/08/2023 Salı günü saat 11.00’den itibaren, Belediyemiz’de 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

29.08.2023 10:48

Tüm Duyurular İçin Tıklayın

179 DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

Son Eklenen Haberler

Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir!