2019 YILI 3. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin ek fıkrası gereği, 2019 yılı 3. Olağanüstü Meclis Toplantısı 15.11.2019 Cuma günü saat 15.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. (Tüm meclis üyelerine toplantı saati ile ilgili değişiklik bilgisi verildi tutanağı tutuldu.)  Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya gündem maddelerini görüşmek üzere geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün 08.11.2019 tarih ve E.6903 sayılı yazısındaki hibe araç talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, İlçemizde bulunan yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarına daha rahat cevap verebilmek ve sağlık alanında daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek için,1 adet ambulans aracına ihtiyaç duyulmaktadır. Mali imkansızlıklar içerisinde bulunan Çınarcık Belediyemizin böyle özellikli bir aracı satın alma gücü bulunmamaktadır. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığının elinde bulunan ihtiyaç fazlası ambulanslardan bir tanesinin Belediyemize hibe yapılması suretiyle talep edilmesine, Bakanlıkça talebin uygun görülmesi halinde hibe edilecek aracın, (T) cetveline eklenerek kabulüne ve bu hususta yapılacak işlemlere esas olmak üzere, Belediye Başkanımız Numan SOYER’in tam yetkili kılınmasına; Çınarcık Belediye Meclisinin 15.11.2019 tarihli 3.Olağanüstü Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 79)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı 3. Olağanüstü Meclis Toplantısı, 15.11.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!