2020 YILI 2. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinin ek fıkrası gereği, 2020 yılı 2. Olağanüstü Meclis Toplantısı 10.06.2020 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 04.06.2020 tarih ve E.2729 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunuldu ve Corona Virüs tedbirleri kapsamında cari yıl içerisinde yapılan ve yapılacak olan harcamaları karşılamak amacı ile, İller Bankası Anonim Şirketinden kullanılmak üzere 1.500.000,00 TL nakit kredi kullanılmasına, kredi kullanımı için Belediye Başkanına tam yetki verilmesine,  Çınarcık Belediye Meclisinin 10.06.2020 tarihli 2. Olağanüstü toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Karar No:24)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2020 yılı 2. Olağanüstü Meclis Toplantısı 10.06.2020 tarihinde tek birleşim olarak gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!