ARALIK 2020 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2020 yılı Olağan Aralık Ayı Meclis Toplantısı 01.12.2020 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada Meclis üyesi Yüksel ADA’nın toplantıya mazeretsiz olarak katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşını okundu.

2020 Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

Bilgi, Teklif ve Öneriler kısmına geçildi. Meclis Başkanı, meclis üyelerine gündem dışı teklifi olup, olmadığını sordu? Gündem dışı teklifi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 24.11.2020 tarih ve 32122008-105.03-E.6720 sayılı yazısı ile, Belediyemiz 08.04.2020 tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak D-8 grubuna yükselmiş, 07.07.2020 tarih ve 2020/34 sayılı meclis kararı ile GİH sınıfından 3. derecede İtfaiye Müdürlüğü kadrosu ihdas edilerek ve ilgili cetveller onaylanmış olup,  görülen ihtiyaç üzerine, Belediyemizin norm kadrosunda bulunan 3. dereceli GİH sınıfında İtfaiye Müdürlüğü kadrosunun iptal edilip yerine 1. dereceli GİH sınıfından İtfaiye Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesi ve ilgili kadro cetvelinin onaylanması talebi meclis üyelerine arz edildi. Talep yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylamaya sunuldu ve talebin kabul edilmesine, ilgili cetvellerin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 59)

2. Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.11.2020 tarih ve 17321053-105.03-E.6751 sayılı yazısında, Çınarcık, Karpuzdere Mevkii, pafta: G22D14A1D, ada:277, "1" sayılı parselin bulunduğu imar adasına ait İmar Plan Değişikliği talebi ile ilgili olarak yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu meclis üyelerine arz edildi. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, Çınarcık, Karpuzdere Mevkii, pafta: G22D14A1D, ada:277, "1" sayılı parselin bulunduğu imar adasına ait İmar Plan Değişikliği talebinin red edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.  (Karar No:60)

3. Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.11.2020 tarih ve 17321053-105.03-E.6752 sayılı yazısında, Çınarcık, Köyiçi Mevkii, pafta:G22D13A2B-G22D13A2C, 250, 386, 456, 457, 458, 610 sayılı adalara ait, Belediyemiz tarafından hazırlatılan plan değişikliği talebi ile ilgili olarak yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu meclis üyelerine arz edildi.  Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, Çınarcık, Köyiçi Mevkii, pafta:G22D13A2B-G22D13A2C, 250, 386, 456, 457, 458, 610 sayılı adalara ait İmar Plan Değişikliğinin kabul edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.  (Karar No: 61)

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.11.2020 tarih ve 17321053-105.03-E.6753 sayılı yazısında, Çınarcık, Çamlık Mevkii, ada:114, "1" parsel ve ada:522, "39" sayılı parsellere ait imar planı değişikliği talebi ile ilgili olarak yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu meclis üyelerine arz edildi.  Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, Çınarcık, Çamlık Mevkii, ada:114, "1" parsel ve ada:522, "39" sayılı parsellere ait İmar Plan Değişikliğinin kabul edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Karar No: 62)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2020 yılı Aralık ayı olağan Meclis Toplantısı tek birleşim olarak 01.12.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!