ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN 2015 YILI 2. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi'nin ek fıkrası gereği, 2015 yılı 2. Olağanüstü toplantısını 19.11.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve Meclis Üyesi Nizamettin BALKAYA Hastalık Raporu sunmuş olup, toplantıya iştirak edemediği, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldüğünden, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçti.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 11.11.2015 tarih ve 2370 sayılı yazısının 1. maddesi, 08.10.2015 tarihinde, Belediye Meclisinde görüşülen, Çınarcık, Çalıca Köyü, Petkoçeşmesi Mevkii, pafta: 1, “38” sayılı parsel, pafta: G22D13B2A, ada: 128, “2,3,4,5,6,7,8” sayılı parseller, pafta: G22D13B2A, ada: 129, “1,2,3,4” sayılı parsellerde imar plan değişikliği 2015/73 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış ve 09.10.2015 tarihinde 30 gün süre ile askıya çıkartılmıştır. Bu süre zarfında 09.11.2015 tarihinde Salih SUGÜN imar planı değişikliğine itirazda bulunmuştur. İtirazın, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.  Söz edilen talep ile ilgili olarak, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda, itirazını dayandırdığı, İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine ait Esaslara Dair Yönetmelik; 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırılmış ve ayrıca söz konusu parsel hakkında; Yalova Kadastro Mahkemesinde devam etmekte olan 2014/23 Esas Sayılı davada ilgili parsele, yapılan incelemede Mahkemenin Tapu Sicil Kütüğüne plan tadilatına engel bir şerh koymadığı tespit edilmiş olduğundan dolayı, oylamaya geçilmiş ve  yapılan oylamada imar plan değişikliği itirazı oybirliği ile red edilmiştir. Çınarcık Belediye Meclisinin 19.11.2015 tarihli 2. Olağanüstü Meclis Toplantısında, oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 80)

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 11.11.2015 tarih ve 2370 sayılı yazısının 2. maddesi, Belediyemizin Sayısal Halihazır Harita Etüt işi için İller Bankası A.Ş.’den 342.500,00 TL kredi kullanılması ve kredinin kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. Söz konusu talep ile ilgili olarak, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda, yapılan işaretli oylamaya geçilmiş ve Fen İşleri Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda, Belediyemizin Sayısal Halihazır Harita Etüt işi için İller Bankası A.Ş.’den 342.500,00 TL kredi kullanılmasına ve kredinin kullanımında her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı Avni KURT’a tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 19.11.2015 tarihli 2. Olağanüstü Meclis Toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 81)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2015 yılı 2. Olağanüstü Meclis Toplantısı, 19.11.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!