ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN 2015 YILI 3. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

  Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi'nin ek fıkrası gereği, 2015 yılı 3. Olağanüstü toplantısını 22.12.2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER Hastalık Raporu sunarak toplantıya iştirak etmedi, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldüğünden, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçti.

            Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 16.12.2015 tarih ve 2708 sayılı yazılarıyla, Belediyemiz sınırları içerisinde yapımı devam eden içme suyu şebekesi projesi ana hatlarından birinde çok fazla sayıda abone hattı bulunduğundan, hatta zarar vereceğinden ve bina içi tesisatlarında aşırı yüksek bardan dolayı hasar oluşacağı gözönüne alındığında; bu güzergaha paralel L (uzunluk)=1500 mt. Civarında Dış Çapı Ø110mm. PE100PN10 Boru döşenmesi gerektiği konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Söz edilen talep, Belediyemiz Meclisinde müzakere edilmiş olup;  Belediyemiz Meclis’inde müzakere edilmiş olup;  Belediyemiz sınırları içerisinde yapımı devam eden içme suyu şebekesi projesi ana hatlarından birinde çok fazla sayıda abone hattı bulunduğundan, hatta zarar vereceğinden ve bina içi tesisatlarında aşırı yüksek bardan dolayı hasar oluşacağı gözönüne alındığında; Belediyemizce talep edilen ve Bölge Müdürlüğünce uygun görülen Ø315-630 mm.’lik çaplara ait hatların bulunduğu düğüm noktaları arasında ikinci bir dağıtım için ilave olarak, bu güzergaha paralel olarak gerekli olan yerlerde, uygulama projelerinin yüklenici tarafından bila bedel tanzim edilmek kaydıyla yaptırılmasına ve Dış Çapı Ø110mm. PE100PN10 Boru döşenmesinin kabulüne,  Çınarcık Belediye Meclisinin 22.12.2015 tarihli Meclis Toplantısında, oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 84)

            Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2015 yılı 3. Olağanüstü Meclis Toplantısı, 22.12.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!