ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI 2. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin ek fıkrası gereği, 2016 yılı 2. Olağanüstü Meclis Toplantısı 25.11.2016 Cuma günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Belediye Başkanı(Meclis Başkanı) Avni KURT senelik izinde olduğundan Meclise, 1. Meclis Başkan Vekili Ömür ERTÜRK başkanlık yaptı. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve Meclis Başkanı Avni KURT’un  senelik izinde olduğundan toplantıya iştirak etmediği, Meclis Üyesi Tahsin YENER’in Meclis Başkanlığı’na sunduğu izinli sayılması yönündeki dilekçe okunarak oylamaya sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucunda Meclis Üyesi Tahsin YENER’in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi.

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 21.11.2016 tarih ve 32046879-301.05.03-E.5496 sayılı yazısındaki talebi Belediye Meclisine okundu. Meclis üyelerince yapılan müzakereler sonucu; işaretli oylamaya geçilmiş ve işaretli oylama sonucunda; talep yazısının Çınarcık Belediye Meclisi'nin 25.11.2016 tarihli 2016 yılı 2. Olağanüstü Meclis toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Hüseyin ÖZER, Serap TANRIKULU, Sait SARAL ve Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandı.)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı 2. Olağanüstü Meclis Toplantısı 25.11.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!