ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin ek fıkrası gereği, 2017 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 15.02.2017 Çarşamba günü saat 11:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Belediye Başkanı Avni KURT, Bakanlıklar-Ankara’ya görevli olarak gittiğinden, Meclis 1. Başkan Vekili Ömür ERTÜRK Meclise başkanlık yaptı. Meclis Üyesi Serap TANRIKULU izinli sayılması konusunda Belediye Meclis Başkanlığına verdiği dilekçe okundu ve Meclis Başkanı tarafından dilekçeye istinaden Meclis Üyesinin izinli sayılması konusu oylaması yapıldı ve Meclis Üyesi Serap TANRIKULU’nun izinli sayılması yapılan işaretli oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER ise hastalık raporu sunarak toplantıya iştirak etmemiş olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

3.Gündem Maddesi - Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 10.02.2017 Tarih ve E.830 Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 10.02.2017 tarih ve 99565429-301.05.03-E.830 sayılı yazısında ki talebi Meclis üyelerine arz edildi. Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucunda, Bosna Hersek Travnik Belediyesi'nin Belediye Başkanlığımıza göndermiş olduğu, 11/01/2017 tarih ve 01-32/17 sayılı davetiyesine istinaden, 20-22 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan törensel oturuma ve etkinliklere katılmak üzere Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Avni KURT ve eşi Elif KURT' un katılımına ve Belediye Başkanı Avni KURT’un gidiş-dönüş yol masrafları ile yasal ödemelerinin Belediyemiz bütçesinden, eşinin masraflarının kendisi tarafından karşılanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 15.02.2017 tarihli 1. Olağanüstü Meclis Toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Sait SARAL, Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 23)

4.Gündem Maddesi - Fen İşleri Müdürlüğü’nün 10.02.2017 tarih ve 32046879-301.05.03-E.827 sayılı yazısındaki talebi Belediye Meclisi’ne arz edildi. Söz edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; talep edilen ve yazıda belirtilen nedenlerden ötürü İçme suyu yapım işinde abone bağlantılarının acilen yapılması zaruriyeti doğmuş olduğundan, İller Bankası kontrolünde yapımı devam eden içme suyu yapım işimizin abone bağlantılarının 4734 sayılı İhale Kanununun 21-b maddesi gereği ihale edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 15.02.2017 tarihli 1. Olağanüstü Meclis Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 24)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2017 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 15.02.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!