ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK 2017 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2017 yılı Olağan Aralık ayı Meclis Toplantısı, 05.12.2017 Salı günü saat: 14:00'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Serap TANRIKULU’nun hastalık raporu sunarak, Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER’in mazeretsiz olarak toplantıya iştirak etmemiş oldukları görüldü. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edildi. Başkanlık Divanı, yoklama yapıldıktan sonra, açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

Kasım ayı Olağan Meclis Toplantılarına ilişkin karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1 .Gündem Maddesi- Zabıta Amirliği’nin 29.11.2017 tarih ve 70204891-301.05.03-E.7979 sayılı yazısı ile, Belediyemize dilekçeler ile müracaat eden ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımız  ve Çınarcık Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören öğrencilerimizin Şehir içi Toplu Taşıma talebi ile ilgili yapılan araştırma çerçevesinde İlçemiz Muhtarlarına, Çınarcık Devlet Hastanesine ve Çınarcık Meslek Yüksek Okuluna Şehir içi Toplu Taşıma araçlarına ihtiyaç olup olmadığı ile ilgili görüş sorulmuş olup alınan  cevabi yazılarda ilçe merkezi içerisinde Şehir içi Toplu Taşımaya ihtiyaç olduğu bildirilmiş olduğundan ilçemizde Şehir içi Toplu Taşıma Araç sayılarının ve güzergahlarının 5393  sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) fıkrası gereğince belirlenmesi konulu talebi Belediye Meclis üyelerine arz edildi. Konu hakkında Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak talep konusunun değerlendirilmesi için konunun Meclis Trafik Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra, 2018 Ocak ayı olağan Meclis toplantısında görüşülerek talep konusunun karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Sait SARAL red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 72)

2.Gündem Maddesi- Zabıta Amirliği’nin 29.11.2017 tarih ve 70204891-301.05.03-E.7990 sayılı yazısı ile, Çınarcık Belediye Meclisinin 20.10.1997 tarih ve 97/63 sayılı kararı ile "Çınarcık Belediyesi denetiminde çalıştırılacak Minibüs, Midibüs, Özel Toplu Taşıma Araçlarına Uygulanacak İdari ve Teknik Çalışma Yönetmeliği" yürürlüğe girmiş olup, yapılan değerlendirmede bahse konu yönetmeliğin ilgili mevzuatların değişime uğraması nedeniyle güncelliğini ve kullanılabilirliğini yitirdiğinden yönetmeliğin iptal edilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi, Meclis Üyelerine arz edildi. Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucunda; Çınarcık Belediye Meclisinin 20.10.1997 tarih ve  97/63 sayılı kararı ile kabul edilip yürürlüğe giren "Çınarcık Belediyesi denetiminde çalıştırılacak Minibüs, Midibüs, Özel Toplu Taşıma Araçlarına Uygulanacak İdari ve Teknik Çalışma Yönetmeliği" nin kullanılabilirliğini yitirdiğinden iptal edilip yürürlükten kaldırılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Nizamettin BALKAYA red yönünde, Meclis Üyesi Sait SARAL çekimser yönde oy kullanmışlardır.) (Karar No: 73)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Aralık ayı olağan Meclis Toplantısı, 05.12.2017 tarihinde tek birleşim olmak üzere gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!