ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM 2015 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2015 yılı Ekim ayı dönemi olağan toplantısını 06.10.2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine okunarak arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı olup, görüşülmesi önerilen konu bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün, 28.09.2015 tarih ve 140 sayılı yazısında, Belediye hizmet sınırları içerisinde bulunan köy, mahalle ve sokakların çöplerinin toplanması, nakli, cadde ve sokakların süpürülmesi ile sokak hayvanları toplama ve vektör mücadelesi hizmet alımı işinin devamı için 01.01.2016-31.12.2018 tarihleri arasında 3 yıllık (1095 gün) Çöplerin Toplanması, Nakli, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi ile Sokak Hayvanlarını toplama ve Vektör Mücadelesi Hizmet Alımı İhalesi yapılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. Maddesi gereği gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi konusunun, Belediye Meclis’imizde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Söz edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; Belediye hizmet sınırları içerisinde bulunan köy, mahalle ve sokakların çöplerinin toplanması, nakli, cadde ve sokakların süpürülmesi ile sokak hayvanları toplama ve vektör mücadelesi hizmet alımı işi 31.12.2015 tarihinde son bulacak olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun belediyelerin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. Maddesi (a ) bendi uyarınca, Belediyemiz hizmet sınırları içerisinde bulunan köy, mahalle ve sokakların çöplerinin toplanması, nakli, cadde ve sokakların süpürülmesi ile sokak hayvanları toplama ve vektör mücadelesi hizmet alımı işinin devamı için, 01.01.2016-31.12.2018 tarihleri arasında 3 yıllık (1095 gün) Çöplerin Toplanması, Nakli, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi ile Sokak Hayvanlarını toplama ve Vektör Mücadelesi Hizmet Alımı İhalesi yapılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi gereği gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi konusu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, talep konusunun Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 67)

5.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 30.09.2015 tarih ve 2029 sayılı yazısının 1. maddesi, Mülkiyeti Belediyemize ait, Çınarcık, (imar pafta: G22D13B1D) pafta: 17, “997” (kadastro yenilemesi sonrası ada: 554, parsel:28 ) sayılı parselin bulunduğu alanda imar planı değişikliği konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Söz edilen talep ile ilgili olarak, Belediye Meclisimizce yapılan müzakereler sonucunda,  Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 68)  

6.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 30.09.2015 tarih ve 2029 sayılı yazısının 2. maddesi, Çınarcık, Çalıca Köyü, Petkoçeşmesi Mevkii, pafta: 1, “38” sayılı parsel, pafta: G22D13B2A, ada: 128, “2,3,4,5,6,7,8” sayılı parseller, pafta: G22D13B2A, ada: 129, “1,2,3,4” sayılı parsellerde imar uygulamasında D.O.P. oranının %40’a indirilmesi amacıyla yapılacak olan tadilat konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Söz edilen talep ile ilgili olarak, Belediye Meclisimizce yapılan müzakereler sonucunda,  Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.09.2015 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 69)   

7.Gündem Maddesi-Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 30.09.2015 tarih ve 2029 sayılı yazısının 3. Maddesi olan, Çınarcık, Taşlık Mevkii, G22D13B1D imar paftası, pafta: 17/1, ada: 1508, "1" sayılı parselin bulunduğu alanda imar planı değişikliği konusu talebi; 06.05.2015 tarihinde Belediye Meclisinde görüşülerek, 2015/45 sayılı Meclis Kararı ile Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden görüş alınmasına karar verilmiş olup, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen görüş cevabında; konuyla ilgili görüşün Bakanlık Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nden alınması belirtilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’ne, görüş sorulmuş olup, Bakanlıktan gelen 10.07.2015 tarih, “E.11855”  sayılı cevap yazısında “söz konusu imar planı değişikliğinin kaldırılması, planlanan park alanına eşdeğer bir alan ayrılması suretiyle gerçekleştirilmesi halinde imar mevzuatına uygun olacağı değerlendirilmektedir.”  Denmekte olup, yeni imar planı değişiklik talep paftalarının, Belediye Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Söz edilen talep ile ilgili olarak, Belediye Meclisimizce yapılan müzakereler sonucunda,  Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 70)  

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, 2014 Ekim dönemi 2. birleşim toplantısını 08.10.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı ve belediye Meclis Üyesi Harun KARADEMİR’in toplantıya rahatsızlığı dolayısıyla (rapor sundu) toplantıya iştirak etmediği, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde ihtisas komisyonlarımız, Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu Raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 67 sayılı kararı ile, Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediye hizmet sınırları içerisinde bulunan köy, mahalle ve sokakların çöplerinin toplanması, nakli, cadde ve sokakların süpürülmesi ile sokak hayvanları toplama ve vektör mücadelesi hizmet alımı işinin devamı için, 01.01.2016-31.12.2018 tarihleri arasında 3 yıllık (1095 gün) Çöplerin Toplanması, Nakli, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi ile Sokak Hayvanlarını toplama ve Vektör Mücadelesi Hizmet Alımı İhalesi yapılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi gereği gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi konusu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu 07.10.2015 tarihinde toplanmış, söz konusu talebin yapılmasına uygun görüş bildiren Plan ve Bütçe Komisyon Raporu, Meclis Başkanlığı'na sunmuştur. Konu, Meclis Üyelerince de müzakere edilerek, yukarıda bahsi geçen söz konusu hizmet alımı yapılmasının oybirliği ile kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarihli 2.Birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 71)

Belediye Meclisimizin 68 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait, Çınarcık, (imar pafta: G22D13B1D) pafta: 17, “997” (kadastro yenilemesi sonrası ada: 554, parsel:28 ) sayılı parselin bulunduğu alanda imar planı değişikliği konusu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, İmar Komisyonu 07.10.2015 tarihinde toplanmış, söz konusu talebin kabulüne karar veren, İmar Komisyonu Raporu Meclis üyelerince de müzakere edilmiş olup yapılan oylamada; raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen söz konusu alanda, imar planı değişikliği talebinin oybirliği ile kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarihli 2.Birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 72)

Belediye Meclisimizin 69 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Çalıca Köyü, Petkoçeşmesi Mevkii, pafta: 1, “38” sayılı parsel, pafta: G22D13B2A, ada: 128, “2,3,4,5,6,7,8” sayılı parseller, pafta: G22D13B2A, ada: 129, “1,2,3,4” sayılı parsellerde imar uygulamasında D.O.P. oranının %40’a indirilmesi amacıyla yapılacak olan tadilat konusu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, İmar Komisyonu 07.10.2015 tarihinde toplanmış, söz konusu talebin kabulüne karar veren, İmar Komisyonu Raporu Meclis üyelerince de müzakere edilmiş olup yapılan oylamada; raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen söz konusu alanda, imar uygulamasında D.O.P. oranının %40’a indirilmesi amacıyla yapılacak olan tadilat talebinin oybirliği ile kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarihli 2.Birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 73)

Belediye Meclisimizin 70 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Taşlık Mevkii, (imar paftası: G22D13B1D), pafta: 17/1, ada: 1508, "1" sayılı parselin bulunduğu alanda imar planı değişikliği talebi konusu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, İmar Komisyonu 07.10.2015 tarihinde toplanmış, söz konusu talebi evrak eksikliğinden dolayı, evraklar tamamlanıp, geldikten sonra görüşülmesine karar veren, İmar Komisyonu Raporu Meclis üyelerince de müzakere edilmiş olup yapılan oylamada; raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen söz konusu alanda, imar planı değişikliği talebinin oybirliği ile reddine, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarihli 2.Birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 74)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2015 yılı Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı, 06.10.2015 tarihinde 1. birleşim ve 08.10.2015 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!