ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM 2017 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2017 yılı Olağan Ekim ayı Meclis Toplantısı, 03.10.2017 Salı günü saat: 14:00'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Tahsin YENER ve Hüseyin ÖZER’in mazeretsiz olarak toplantıya iştirak etmemiş olduğu, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Yoklama yapıldıktan sonra, açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

Eylül ayı Olağan Meclis Toplantılarına ilişkin karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 27.09.2017 tarih ve 17321053-301.05.03-E.6361 sayılı yazısında, yaz ve kış aylarında uygulanacak inşaat çalışma tarih ve saatlerinin belirlenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmiş olup, Belediye Meclis üyelerine konu arz edildi. Meclis Üyelerince konu müzakere edildi ve işaretli oylamaya sunuldu. Her yıl uygulanmak üzere inşaat çalışma gün ve saatlerinin aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasına;

Kış Dönemi: 01 EKİM – 30 MAYIS tarihleri arasında olmasına, hafta içi olan Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri çalışma saatlerinin 08.00-18.00 saatleri arasında olmasına, Cumartesi günü ise çalışma saatinin 09.00-18.00 saatleri arasında olmasına, Pazar günü tüm inşaat çalışmalarının yasaklanmasına, 

Yaz Dönemi:  01 HAZİRAN – 30 EYLÜL tarihleri arasında olmasına, hafta içi olan Pazartesi Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri çalışma saatlerinin 09:00 – 18:00; saatleri arasında olmasına, Cumartesi ve Pazar günleri tüm inşaat çalışmalarının yasaklanmasına,

Çınarcık Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarihli toplantısında, mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Karar No: 65)

Çınarcık Belediye Meclisinin 2017 yılı Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı, 03.10.2017 tarihinde tek birleşim olarak gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!