ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN 2014 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

30.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda oluşan Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.04.2014 tarih ve 80 sayılı Meclis Toplantısına davet yazı ile gündem maddelerini görüşmek üzere 08.04.2014 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü.  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı Encümen günleri ve saatinin görüşülmesi ve Mavi Deniz Atıksu arıtma Birliği üye seçimi gündeme eklenerek mevcudun oybirliği ile karar verildi. Görüşülmesi istenen başka bir konu bulunmaması üzerine, sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, ilk iki yıl görev yapmak üzere gizli oyla Meclis 1. ve 2.  Başkan Vekili ile Meclis Katib üyeleri ve bir yıl süreyle görev yapmak üzere Encümen üyeleri seçiminin yapılması gerekmektedir. Kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan bu seçimler için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı. Oyların açılıp okunmasına başlanıldı. Meclis 1. Başkan Vekili ile Meclis 2. Başkan Vekili Seçimi (Gizli Oylama) için yapılan sayımda; Ömür ERTÜRK 8, Serap TANRIKULU 4 , diğerlerinin ise hiç oy almadığı görülmüş ve bu sonuca göre, Ömür ERTÜRK'ün Meclis 1. Başkan Vekilliğine seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile,

Meclis 2. Başkan Vekililiği için yapılan oylama sonucunda ise, Harun KARADEMİR 8,  Hüseyin  ÖZER 4, diğerlerinin ise hiç oy almadığı görülmüş ve bu sonuca göre , Harun KARADEMİR'in Meclis 2. Başkan Vekilliğine seçilmesine mevcudun oy çokluğu ile, Meclis Katibi-Asil 1 (Gizli Oylama); Yapılan sayımda, Hakkı ÇELİK 7, Serap TANRIKULU 4, Ali KIRICI 1, diğerlerinin ise hiç oy almadığı görülmüş ve bu sonuca göre, Hakkı ÇELİK' in Meclis Katibi Asil 1 .üyeliğine seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile, Meclis Katibi-Asil 2 (Gizli Oylama); Yapılan sayımda, Ali KIRICI 6, Hüseyin ÖZER 4, Hakkı ÇELİK 1, diğerlerinin ise hiç oy almadığı görülmüş ve bu sonuca göre, Ali KIRICI' nın Meclis Katibi Asil 2 .üyeliğine seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile, Meclis Katibi-Yedek 1 (Gizli Oylama); Yapılan sayımda, Coşkun PARLAK 7, Nizamettin BALKAYA 2, Hakkı ÇELİK 1, Tahsin YENER 1, diğerlerinin ise hiç oy almadığı görülmüş ve bu sonuca göre, Coşkun PARLAK' ın Meclis Katibi Yedek 1 .üyeliğine seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile, Meclis Katibi-Yedek 2 (Gizli Oylama); Yapılan sayımda, Yüksel ADA 7, Sait SARAL 2, Coşkun PARLAK 1, diğerlerinin ise hiç oy almadığı görülmüş ve bu sonuca göre, Yüksel ADA' nın Meclis Katibi Yedek 2 .üyeliğine seçilmesine mevcudun oy çokluğu ile,          Encümen Üyeliği (Gizli Oylama) için yapılan sayımda, Harun KARADEMİR 8, Coşkun PARLAK 8, Serap TANRIKULU 4, Hüseyin ÖZER 4, diğerlerinin ise hiç oy almadığı görülmüş ve bu sonuca göre, Coşkun PARLAK ve Harun KARADEMİR' in Encümen Üyeliğine seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No:18)

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süre ile görev yapmak üzere ihtisas komisyonlarına üye seçimlerinin yapılması gerekmektedir. Komisyon üyeliği seçimleri için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı. Oyların açılıp okunulmasına başlanıldı. Oyların açılıp, okunması sonucu;Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl görev yapmak üzere, Meclis Üyeleri :  Ali KIRICI, Harun KARADEMİR, Sait SARAL'ın seçilmesine, Meclis Tarife Komisyonunda bir yıl görev yapmak üzere,Meclis Üyeleri :  Ömür ERTÜRK, Coşkun PARLAK, Sait SARAL'ın seçilmesine, Meclis Kesin Hesap Komisyonunda bir yıl görev yapmak üzere, Meclis Üyeleri :  Ali KIRICI, Hakkı ÇELİK, Sait SARAL'ın seçilmesine, Meclis İmar Komisyonunda  bir yıl görev yapmak üzere, Meclis Üyeleri :  Tahsin YENER, Yüksel ADA, Sait SARAL'ın seçilmesine, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No: 19)

Yalova ve Çevre  Belediyeler tarafından oluşturulan Yeşil Körfez Su Birliği'nin  üyesi olan Belediyemizi, Belediye Başkanı ile birlikte bir asil ve bir yedek üye temsil edecektir.Birlik tüzüğü gereği Mahalli İdareler Seçimi sonrası, birlik meclisini oluşturmak üzere, Belediye Başkanının yanında bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi gerekmektedir. Meclis üyelerince yapılan işaretli oylama sonucu; Yeşil Körfez Su Birliği'nde Belediyemizi temsil etmek üzere, doğal üye Belediye Başkanının yanında Hakkı ÇELİK' in asil üye, Yüksel ADA'nın yedek üyeliğe seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No: 20)

Yalova İli Turizm Birliği'nin  üyesi olan Belediyemizi, Belediye Başkanı ile birlikte iki asil ve iki yedek üye temsil edecektir. Mahalli İdareler Seçimi sonrası, birlik meclisini oluşturmak üzere, Belediye Başkanının yanında iki asil ve iki yedek üyenin seçilmesi gerekmektedir. Meclis üyelerince yapılan işaretli oylama sonucu; Yalova İli Turizm  Birliği'nde Belediyemizi temsil etmek üzere, doğal üye Belediye Başkanının yanında; Ömür ERTÜRK Asil 1, Hakkı ÇELİK Asil 2 ve Ali KIRICI Yedek 1, Coşkun PARLAK Yedek 2 üyeliğe seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No: 21)

Yalova İli  çevresindeki Belediyelerin bir araya gelerek kurduğu, Yalova İli Yerel  Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'nin  üyesi olan Belediyemizi, Belediye Başkanı ile birlikte bir asil ve bir yedek üye temsil edecektir. Mahalli İdareler Seçimi sonrası, Belediye Başkanının yanında bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi gerekmektedir. Meclis üyelerince yapılan işaretli oylama sonucu; Yalova İli Yerel  Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'nde Belediyemizi temsil etmek üzere, doğal üye Belediye Başkanının yanında; Tahsin YENER Asil , Hakkı ÇELİK Yedek  üyeliğine seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No: 22)

Üyesi bulunduğumuz Marmara ve Boğazları Belediye Birliği'nin  üyesi olan Belediyemizi, Belediye Başkanı ile birlikte bir asil ve bir yedek üye temsil edecektir. Mahalli İdareler Seçimi sonrası, Belediye Başkanının yanında bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi gerekmektedir. Meclis üyelerince yapılan işaretli oylama sonucu; Marmara ve Boğazları Belediye Birliği'nde Belediyemizi temsil etmek üzere, doğal üye Belediye Başkanının yanında; Coşkun PARLAK Asil , Tahsin YENER Yedek  üyeliğine seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No: 23)

Üyesi bulunduğumuz Mavi Deniz Atıksu Arıtma Birliği'nin  üyesi olan Belediyemizi, Belediye Başkanı ile birlikte dört asil ve beş yedek üye temsil edecektir. Mahalli İdareler Seçimi sonrası, Belediye Başkanının yanında dört asil ve beş yedek üyenin seçilmesi gerekmektedir. Meclis üyelerince yapılan işaretli oylama sonucu;           Mavi Deniz Atıksu Arıtma Birliği'nde Belediyemizi temsil etmek üzere, doğal üye Belediye Başkanının yanında; Yüksel ADA Asil 1, Ali KIRICI Asil 2, Ömür ERTÜRK Asil 3, Harun KARADEMİR Asil 4, Coşkun PARLAK  Yedek 1, Hakkı ÇELİK Yedek 2, Tahsin YENER Yedek 3, Sait SARAL Yedek 4, Nizamettin BALKAYA Yedek 5  üyeliğine seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No: 24)

30.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi sonucunda oluşan Belediye Meclisimizce, Meclis ve Encümen günlerinin ve saatlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Belediye Meclisimizle yapılan görüşmeler sonucu; Bundan sonraki Meclis Toplantılarının daha önceki toplantılarda olduğu gibi her ayın ilk Salı günü saat: 14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına, Belediyemiz Meclisinin Ağustos ayında toplanmayarak bu ayın tatil olarak belirlenmesine, bundan sonraki Encümen Toplantı Günlerinin daha önceki toplantılarda olduğu gibi  her hafta Pazartesi-Perşembe günleri saat: 14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 25)

5393 Sayılı Kanununun 25.maddesi gereği Meclis Başkanlığına sunulan Denetim Komisyonu Raporu, Meclis Başkanlığı’nca maddeler halinde okunarak, Meclis Üyelerine arz edildi ve oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucu Meclis Denetim Komisyonu Raporunun kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 26)

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereği Nisan ayı toplantısında görüşülmesi gereken, Maliye Bakanlığınca yayımlanan Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Faaliyet Raporu, Belediye Başkanı tarafından, Meclis Başkanlığına sunuldu. Toplantıya, Belediye Kanunu’nun ilgili maddesi gereği Meclis 1.Başkan Vekili Ömür ERTÜRK Başkanlık etti. Yapılan oylama sonucu; 2013 yılını kapsayan İdare Faaliyet Raporunun kabulüne ve onaylanmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 27)

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!