ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ 2015 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2015 yılı Temmuz ayı dönemi olağan toplantısını 07.07.2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Haziran ayı Olağan Meclis toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine okunarak arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı olup, görüşülmesi önerilen konu bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği'nin 22.06.2015 tarih ve 245 sayılı yazıları ile, 29.05.2015 tarih ve 1757 sayılı dilekçe ile Belediyemize müracaat eden, S.S. 106 nolu  Çınarcık ve Çevresi Minibüsçüler Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Minibüs ücretlerinde zam talep etmekte olup; konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Söz edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; Belediyemize müracaat eden, S.S. 106 nolu Çınarcık ve Çevresi Minibüsçüler Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Minibüs ücretlerine düzenleme yapılarak istenen zam talebinin reddine ve mevcut ücret tarifesinin devamına, Çınarc��k Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 56)

5.Gündem Maddesi- Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri’nin 23.06.2015 tarih ve 167 sayılı yazısında, Yalova Belediye Meclisi’nin 08.04.2015 tarih ve 107 sayılı Meclis Kararı ile mülkiyeti Yalova Belediye Başkanlığı’na ait olan 77 AC 872 ve 77 AU 777 plakalı araçlar Belediyemize hibe edilmiştir. İlgili araçların Belediye Başkanlığımız adına alınması ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi için yetki verilmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Talep edilen konu; Belediyemiz Meclisinde müzakere edilmiş olup; Yalova Belediye Meclisi’nin 08.04.2015 tarih ve 107 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemize hibe edilen, mülkiyeti Yalova Belediyesine ait olan 77 AC 872 ve 77 AU 777 plakalı araçların, Belediyemiz adına alınmasına ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi için Ulaşım Hizmetlerinde görevli memur Ali Mürtaze KURT’a yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 57)

6.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 30.06.2015 tarih ve ve 32046879-301.05.03-1224 sayılı yazıları ile; Hasanbaba Mahallesi, Barış Sokak olan sokak isminin, Muhtar Şerafettin ÖZMEN olarak değiştirilmesi talebi, Meclis Başkanlığına arz edildi. Söz edilen talep ile ilgili olarak, Belediye Meclisimizce yapılan müzakereler sonucunda, işaretli oylamaya geçilmiş ve Fen İşleri Müdürlüğümüze gelen talep doğrultusunda Hasanbaba Mahallesinde, Barış Sokak olan sokak ismine, Muhtar Şerafettin ÖZMEN Sokak adının verilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi gereği Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına, Kararın onayı sonrasında, isim tabelasının astırılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 58)   

 Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2015 yılı Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı, 07.07.2015 tarihinde (1) bir birleşim olarak gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!