ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ 2017 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2017 yılı Olağan Temmuz ayı Meclis Toplantısı, 04.07.2017 Salı günü saat: 14:00'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Tahsin YENER ve Hüseyin ÖZER’in mazeretsiz olarak toplantıya iştirak etmemiş olduğu görüldü. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edildi. Başkanlık Divanı, yoklama yapıldıktan sonra, açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

Haziran ayı Olağan Meclis Toplantılarına ilişkin karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1 .Gündem Maddesi - Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 28.06.2017 tarih ve 17321053-301.05.03-E.4285 sayılı yazısındaki talebi olan, Çınarcık, Cumhuriyet Meydanı doğusu, Turyol İskelesinin bulunduğu yeni düzenlenen alana park ismi verilmesi konusu meclis üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Meclis Başkanınca “Özgürlük Parkı “ teklif edilmiş ve teklif üzerine, Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda; Çınarcık, Cumhuriyet Meydanı doğusu, Turyol İskelesinin bulunduğu yeni düzenlenen alanda bulunan parka “Özgürlük Parkı” adının verilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi gereği Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına,Çınarcık Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarihli olağan meclis toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Sait SARAL red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 59)

2.Gündem Maddesi - Belediyemiz Zabıta Amirliği’nin, 28.06.2017 tarih ve 70204891-301.05.03-E.4288 sayılı yazısı ile, hazırlanan Ticari Taksi Durakları ve Ticari Taksi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin, Belediye Meclisinde görüşülmesi talebi,  Meclis Üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, Belediyemiz Zabıta Amirliği’nin, 28.06.2017 tarih ve 70204891-301.05.03-E.4288 sayılı yazısındaki talebi incelenmiş ve hazırlanan “Ticari Taksi Durakları ve Ticari Taksi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” Belediyemiz Meclisince müzakere edilmiş olup, 28 maddeden ibaret olan Zabıta Amirliği tarafından hazırlanan yönetmeliğin yukarıda yazılı şekli ile kabul edilmesi işaretli oylamaya sunulmuş ve anılan yönetmeliğin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi ve 18/m maddelerine istinaden kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarihli olağan meclis toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Sait SARAL red yönünde oy kullandı.)(Karar No: 60)

3.Gündem Maddesi - Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün, 28.06.2017 tarih ve 71926121-301.05.03-E.4302 sayılı yazısında, 29.08.2016 tarih ve 2016/69 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen “Gönüllü Katılım Yönetmeliği”nin iptal edilmesi konulu  talepleri Meclis Üyelerine arz edildi. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, 29.08.2016 tarih ve 2016/69 sayılı meclis kararı ile kabul gören, “Çınarcık Belediyesi Gönüllü Katılım Yönetmeliği” nin uygulamada sorun çıkardığı görülmüş olduğundan ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 11.04.2017 tarih ve 71188846-010.03-8840 sayılı görüş yazısına istinaden Belediye Meclisimizin, 29.08.2016 tarihli meclis toplantısında, 2016/69 sayılı Meclis Kararı ile oybirliği ile kabul edilen “Çınarcık Belediyesi Gönüllü Katılım Yönetmeliği” nin iptal edilip yürürlükten kaldırılmasına, belediye hizmetlerine gönüllü katılımının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 77. Maddesi doğrultusunda yapılmasına,  Çınarcık Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarihli olağan meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 61)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı, 04.07.2017 tarihinde tek birleşim olmak üzere gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!