ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin ek fıkrası gereği, 2018 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 23.01.2018 Salı günü saat 11:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Serap TANRIKULU, Sait SARAL, Hüseyin ÖZER mazeretsiz olarak toplantıya katılmamış, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 16.01.2018 tarih ve 32122008-301.05.03-E.478 sayılı yazısında ki talebi Meclis üyelerine arz edildi. Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucunda, Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda boş olan Fen İşleri Müdürlüğü kadrosunun iptal edilip, 4. Dereceli Fen İşleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesine ve 02.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı Belediye Meclis Kararı gereğince 3. Derece ihdas edilen Mühendis kadrosunun iptal edilip, 4. Derece Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine ve ilgili kadro cetvellerinin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 23.01.2018 tarihli 1. Olağanüstü Meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 13)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 17.01.2018 tarih ve 35657134-301.05.03-E.511 sayılı yazısındaki talebi Meclis üyelerine arz edildi. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan 17.01.2018 tarih ve 35657134-301.05.03-E.511 sayılı yazı ile talep edilen, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-20 maddesindeki hükmü uyarınca işçi statüsünde istihdamını sağlamak amacı ile bir adet Limited Şirket kurulmasına ilişkin gerekçe raporu incelenmiş   olup, konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde; 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-20 maddesindeki hükmü uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 11.000,00 TL sermayeli Çınarcık Belediyesi Personel Limited Şirketinin kurulmasına, şirketin  % 100 hisse ile kurucu üye olarak Çınarcık Belediyesine iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına, şirketin kuruluş sürecinde gerekli iş ve işlemleri yapmaya, yönetim ve yöneticileri  atamaya, hisse ve pay oranlarını belirlemeye Belediye Başkanına tam yetki verilmesine ve şirketin kuruluş aşamasında yapılacak tüm giderlerin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 23.01.2018 tarihli 1. Olağanüstü meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 14)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 23.01.2018 tarihinde tek birleşim olarak gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Avni KURT

Tahsin YENER

Coşkun PARLAK

Meclis Başkanı

Katip Üye

Katip Üye(Yedek)

Belediye Başkanı

 

 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin ek fıkrası gereği, 2018 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 23.01.2018 Salı günü saat 11:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Serap TANRIKULU, Sait SARAL, Hüseyin ÖZER mazeretsiz olarak toplantıya katılmamış, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 16.01.2018 tarih ve 32122008-301.05.03-E.478 sayılı yazısında ki talebi Meclis üyelerine arz edildi. Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucunda, Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda boş olan Fen İşleri Müdürlüğü kadrosunun iptal edilip, 4. Dereceli Fen İşleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesine ve 02.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı Belediye Meclis Kararı gereğince 3. Derece ihdas edilen Mühendis kadrosunun iptal edilip, 4. Derece Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine ve ilgili kadro cetvellerinin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 23.01.2018 tarihli 1. Olağanüstü Meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 13)

              2.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 17.01.2018 tarih ve 35657134-301.05.03-E.511 sayılı yazısındaki talebi Meclis üyelerine arz edildi. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan 17.01.2018 tarih ve 35657134-301.05.03-E.511 sayılı yazı ile talep edilen, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-20 maddesindeki hükmü uyarınca işçi statüsünde istihdamını sağlamak amacı ile bir adet Limited Şirket kurulmasına ilişkin gerekçe raporu incelenmiş   olup, konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde; 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-20 maddesindeki hükmü uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 11.000,00 TL sermayeli Çınarcık Belediyesi Personel Limited Şirketinin kurulmasına, şirketin  % 100 hisse ile kurucu üye olarak Çınarcık Belediyesine iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına, şirketin kuruluş sürecinde gerekli iş ve işlemleri yapmaya, yönetim ve yöneticileri  atamaya, hisse ve pay oranlarını belirlemeye Belediye Başkanına tam yetki verilmesine ve şirketin kuruluş aşamasında yapılacak tüm giderlerin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 23.01.2018 tarihli 1. Olağanüstü meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 14)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 23.01.2018 tarihinde tek birleşim olarak gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Avni KURT

Tahsin YENER

Coşkun PARLAK

Meclis Başkanı

Katip Üye

Katip Üye(Yedek)

Belediye Başkanı

 

 

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!