DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ

Müdürlük, Amirlik ve Birimlerimizin stratejik ihtiyaçlarını yerine getirmelerinde ihtiyaç duydukları yapım, mal ve hizmet alımlarının 4734 ve 4735 Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yönetim ilkelerine tam uygunlukla temin edilmesi ve yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflık ve hesap verebilirlik gereği tüm ihalelerin kamuoyu bilgisi dahilinde açık ve tam rekabet esasına uygun olarak gerçekleştirmektir. Doğrudan temin usulü ile 4734 sayılı kanunun 22.Maddesinde belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanması, Doğrudan temin usulü ile karşılanan ihtiyaçlarda gerekli evrakların düzenlenmesi, Doğrudan temin usulü ile satın alınacak, üretilecek ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve teknik şartnameyi kullanan veya talep eden birimlere hazırlatmaktır.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!