EYLÜL 2023 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2023 yılı Olağan Eylül Ayı Meclis Toplantısı 05.09.2023 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Ali ALTIPARMAK’ın mazeretsiz olarak, Meclis Üyesi Gürsoy AŞIKOĞLU’nun dilekçe vererek mazeretli olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, dilekçe ile izinli sayılmayı talep eden Meclis Üyesi Gürsoy AŞIKOĞLU’nun izinli sayılmasını teklif etti ve işaretli oylamaya sundu. İşaretli oylama sonucu Meclis Üyesi Gürsoy AŞIKOĞLU’nun izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.  Meclis başkanı, açılış konuşmasını yaptıktan sonra meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı akabinde gündemsiz toplanan meclis toplantısında 2023 yılı Temmuz ayı ve 1. Olağanüstü Meclis Toplantılarına ait karar özetlerinin görüşülmesine geçildi.

 

2023 yılı Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısına ve 2023 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısına ait toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, işaretli oylamaya sunularak, 2023 yılı Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısına ve 2023 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısına ait toplantı karar özetleri mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

 

2023 yılı Olağan Eylül Ayı Meclis Toplantısı gündemsiz olarak başlamış olup, Meclis Başkanı gündemsiz toplantıya, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen “Plan Değişikliği” konusunun gündeme eklenerek mecliste görüşülmesini teklif etti. Meclis Başkanı, teklifini işaretli oylamaya sundu ve talep oybirliği ile kabul edilerek 1 (bir) adet “Plan Değişikliği” konu gündeme eklendi. Meclis Başkanı başka gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı sordu. Gündeme başka teklif ve öneri talebi bulunmadığından gündemsiz toplanan meclis gündemine, gündem dışı eklenen 1 (bir) adet “Plan Değişikliği” konusunun görüşülmesine geçildi.

 

1.(EK) Gündem Maddesi- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.09.2023 tarihli, 5590 sayılı, “Plan Değişikliği” konulu talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde; İlçemiz, Çalıca, Köycivarı Mevkii, 152 adanın bulunduğu alanda; 152 ada 10 sayılı parsel sahibinin mezarlık olarak kullanılması amacıyla Köy Tüzel Kişiliğine tapu devrini yapmış olduğu söz konusu parselin Mezarlık Alanı olarak planlanması ve 152 adanın bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için Emsal Proje Planlama Tasarım Müh. ve Dan. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması, talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarihli 2023 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşiminde, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 40)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 05.09.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi. İmar Komisyonunun hemen meclis toplantısının akabinde toplanmasına, 2. birleşim toplantısının 06.09.2023 Çarşamba günü saat 12:00’de yapılması kararlaştırıldı.

  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2023 Eylül ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, İmar Komisyonuna havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere 06.09.2023 Çarşamba günü saat: 12:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Numan SOYER başkanlığında bir araya gelinmiş ve yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Ali ALTIPARMAK ve Meclis Üyesi Gürsoy AŞIKOĞLU’nun dilekçe vererek mazeretli olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin tam olarak toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, dilekçe ile izinli sayılmayı talep eden Meclis Üyeleri Ali ALTIPARMAK ile Gürsoy AŞIKOĞLU’nun izinli sayılmasını teklif etti ve işaretli oylamaya sundu. İşaretli oylama sonucu Meclis Üyeleri Ali ALTIPARMAK ve Gürsoy AŞIKOĞLU’nun izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İmar Komisyona havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

 

  • Belediye Meclisimizin 05.09.2023 tarihli Eylül ayı meclis toplantısının  1. Birleşiminde almış olduğu 2023/40 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz, İlçemiz, Çalıca, Köycivarı Mevkii, 152 ada 10 sayılı parsel sahibinin mezarlık olarak kullanılması amacıyla Köy Tüzel Kişiliğine tapu devrini yapmış olduğu söz konusu parselin Mezarlık Alanı olarak planlanması ve 152 adanın  bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için Emsal Proje Planlama Tasarım Müh. ve Dan. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması, talebin değerlendirilmesi için 05.09.2023 tarihinde yapılan 1. Birleşim meclis toplantısının akabinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlanan Rapor Meclis Başkanlığına sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, 7 nolu imar komisyon raporunda oybirliği ile kabul edilen plan değişikliği talebi meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, anılan İmar Komisyon Raporunun okunduğu şekli ile kabul edilerek, talep edilen İmar Planı değişikliğinin Belediye Meclisinde kabul edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.09.2023 tarihli 2023 yılı Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısının 2. Birleşiminde, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:41)

 

Çınarcık Belediye Meclisinin 2023 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı, 05.09.2023 tarihinde 1. birleşim ve 06.09.2023 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Numan SOYER

Ali KIRICI

Harun KARADEMİR

Meclis Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi(Yedek)

 

 

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!