HAZİRAN 2021 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2021 yılı Olağan Haziran Ayı Meclis Toplantısı 01.06.2021 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2021 Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özeti meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

 

Gündeme geçilmeden önce Meclis Başkanı, Belediye Başkanlığımıza Çınarcık Fırtına Spor Kulubü’nün vermiş olduğu nakdi yardım konulu dilekçesi var, onu zaten gündemimizin 1. Maddesinde görüşeceğiz ve ayrıca İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Sokak İsim değişikliği konulu bir talep yazısı var. Bu talebin meclis gündemimize eklenerek görüşülmesini teklif ediyorum dedi ve teklif işaretli oylamaya sunuldu. Teklifin meclis gündemine eklenmesine oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı, başka gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem teklif ve önerisi bulunmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 26.05.2021 tarih ve E.99565429-105.03-2980 sayılı yazısında, İlçemizde faaliyet gösteren spor kulüplerine nakdi yardım yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise nakdi yardım miktarlarının belirlenmesi konulu yazısı, Meclis Üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu talep oylamaya sunulmuş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesinin (b) bendi (Değişik ikinci cümle:12/11/2012-6360/17 md.) ve  (Ek Fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/72013-6495/100md.) hükümlerince Çınarcık Belediye Spor Kulübü’ne 154.000,00 TL ve Çınarcık Fırtına Spor Kulübü’ne 20.000,00 TL nakdi yardım yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 44)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 31.05.2021 tarih ve E-17321053-105.03-3069 sayılı yazısında ki talebi, belediye meclis üyelerine arz edildi.  Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; Harmanlar Mahallesi, Belediye Sokak’ta yazı ekindeki haritada sarı ile gösterilen Şehit İbrahim YÜKSEL Sokak ve Gazi Süleyman Aslan Caddesi arasında ki bölümün sokak adının “Aydın GÜNAY Sokak” olarak değiştirilmesi uygun bulunarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81.maddesi gereği Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 45)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı tek birleşim olarak 01.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

 

      Numan SOYER

       Gürsoy AŞIKOĞLU

        Ali KIRICI

       Meclis Başkanı

             Meclis Katibi

       Meclis Katibi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!