HAZİRAN 2022 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

                                                                                                                                                                               

 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2022 yılı Olağan Haziran Ayı Meclis Toplantısı 07.06.2022 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, açılış konuşmasını yaptı. Meclis Başkanı, meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşına davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2022 Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özeti meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

 

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem teklif ve önerisi bulunmadığından gündemin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 30.05.20212 tarih ve E.99565429-105.03-3457 sayılı yazısında, İlçemizde faaliyet gösteren spor kulüplerine nakdi yardım yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise nakdi yardım miktarlarının belirlenmesi konulu yazısı, Meclis Üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu talep oylamaya sunulmuş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesinin (b) bendi (Değişik ikinci cümle:12/11/2012-6360/17 md.) ve  (Ek Fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/72013-6495/100md.) hükümlerince Çınarcık Belediye Spor Kulübü’ne 215.000,00 TL ve Çınarcık Fırtına Spor Kulübü’ne 30.000,00 TL nakdi yardım yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.06.2022 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 37)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı, 07.06.2022 tarihinde tek birleşim halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

  Ali KIRICI

Meclis Başkanı

     Meclis Katibi

 Meclis Katibi

 

    

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!