İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan İlan Reklam Vergisi , Eğlence Vergisi, Elektrik Hava Gazı Tüketim Vergisi , Yangın Sigorta Vergisi ve Haberleşme Vergisi tahakkuk ettirilip tahsilatının yapar. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile getirilen harç ve katılma paylarının tahakkuk , tahsilat ve takibinin yapılması ile Belediye encümeni tarafından çıkartılan para cezalarının tahakkuk , tahsilat ve takiplerini yapar. Belediyemiz taşınmazlarının kiraya verilmesi , kiraya verilen yerlerin tahakkuk , tahsilat ve takibini yürütür. Belediyemiz mükelleflerinin banka veya PTT kanalı ile yapılan ödemelerini her ay düzenli bir şekilde takip ederek , Emlak ve Çevre Temizlik vergi tahakkuk ve tahsilatlarını yapar. Belediye treninde kullanılan biletleri tren şoförlerine zimmetli teslim edip , tahakkuk ve tahsilatının takibini yürütür. İlçemizde bulunan mesken ve iş yerlerine su aboneliği yapılıp , kullanılan su ücretlerinin her ay düzenli olarak tahakkuk , tahsilat ve takibini yapar. Meskenlerimiz de su bedeli ile ; iş yerlerinde ise alınan beyana istinaden Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk , tahsilat ve takibini yürütür. 1319 sayılı yasa ile getirilen Emlak Vergisi beyanlarının kabulü ile tahakkuklarının yapılıp tahsil ve takibini yürütür. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre mülkiyeti Beledimize ait olan yerlerin ihale işlemlerini yapar.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!