MALİ HİZMETLER MÜDÜR HİZMETLERİ

Çınarcık Belediyesi Mali Hizmetler Servisi ; belediye bütçesinin hazırlanması , bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabının hazırlanması , vergi gelirleri işlemleri , muhasebe işlemleri , icra takibini gerektiren belediye gelirleri ile ilgili işlemler , tahsilât işlemleri , taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının takibi , ön mali kontrol faaliyeti , demirbaş kayıt işlemleri , stratejik planın hazırlanması ve takibi işlemleri , ödeme işlemleri , banka işlemlerinin takibini yürütür.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!