TEMMUZ 2018 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2018 yılı Olağan Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 03.07.2018 Salı günü Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER, Sait SARAL ve Serap TANRIKULU’nun toplantıya mazeretsiz olarak katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Yoklama yapıldıktan sonra açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2018 Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı olarak 1) Yalova Valiliği- İl Trafik Komisyonunun 07.06.2018 tarih ve 2018/20 sayılı doğrultusunda Servis Araçları ile ilgili renk ve plaka konularının değerlendirilmesi, 2) Yine bu sebeple Belediyemiz 2018 yılı Gelir-Ücret Tarifesinde servis araçları bölümünün yeniden değerlendirilmesi, 3) İlçemizdeki alternatif ulaşımı sağlayan Turyol’un kamu yararı sağlaması konusu ve 4) Kardeş Şehrimiz KKTC-Alsancak Belediyesinin daveti konuları, Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanması gereken 4 konu  Meclis Başkanı tarafından teklif edildi ve Meclis üyelerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan işaretli oylamada sonucunda gündem dışı olup, görüşülmesi teklif edilen 4 konunun Temmuz ayı Meclis Toplantı Gündemine eklenmesine oybirliği ile karar verilmiş olup, teklifler gündeme eklenmiştir.(Karar No: 56-57-58-59) Başka bir gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Başka bir gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Başka bir gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Başka bir gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 26.06.2018 tarih ve E.4458 sayılı yazısı ile, 06.12.2016 tarih ve 88 sayılı Belediye Meclis Kararı gereğince Zabıta Amirliği’ne bağlı olan 6. Derecedeki dolu Ölçü ve Ayar Memuru kadrosunda görev yapan memurun Önlisans diplomasını beyan etmiş olduğundan, 6. Derecedeki Ölçü ve Ayar Memuru kadrosunun iptal edilip, 3. Derece Ölçü ve Ayar Memuru kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili kadro cetvelinin Belediye Meclisince onaylanması hususu meclis üyelerine arz edildi ve yapılan işaretli oylama sonucunda talep, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.  (Karar No: 60)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün, 27.06.2018 tarih ve 32046879-105.03-E.4493 sayılı yazısı ile, Belediyemiz, Karpuzdere Mahallesi, Marmara 1 Sokak'ta bulunan çocuk parkına isim verilmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülmesi talebi meclis üyelerine arz edildi ve yapılan müzakereler neticesinde talebin İsim Verme Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 61)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.06.2018 tarih ve 17321053-105.03-E.4480 sayılı yazısında; Yalova Valiliği- İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 11.06.2018 tarih ve 16140386-250-E.5046 sayılı yazıları ile Başkanlığımıza gönderilen, Denetçi Raporu'nun Değerlendirme  ve Sonuç bölümünün, 7. maddesinin Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması konusu Meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylamaya sunuldu ve ilçemizin gelişimini etkileyecek hassas konu olması ve ilçe genelinde kalıcı hasarların yaşanmaması sebepleriyle, Meclis üyelerinin daha detaylı bilgi edinimlerini sağlamak için, söz konusu talebin 2. Birleşim toplantısında tekrar görüşülerek karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 62)

4.Gündem Maddesi- Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün, 27.06.2018 tarih ve 71926121-105.03-E.4487 sayılı yazısı ile, Ülkemizin yetiştirdiği değerli sanatçılarımızdan Sayın Üstün ASUTAY, uzun yıllardır yaz aylarında Çınarcık Harmanlar Mah. Ortanca Sok. Akın Apt. Sit. No:9/6 adresinde ikamet etmiş olduğu sokak adının, ilçemizi pek çok platformda tanıtan  Kendisini Çınarcık’lı gören ve Çınarcık aşığı olan değerli sanatçımızın adının verilmesi konusu meclis üyelerine arz edildi ve yapılan müzakereler neticesinde yapılan işaretli oylama sonucunda; İlçemizde uzun yıllar yaşayan ve ilçemizin tanıtımını yapan değerli tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yapan ünlü sanatçımız Üstün ASUTAY adının, Çınarcık Harmanlar Mahallesi Ortanca Sokak olarak bilinen sokak adının, "ÜSTÜN ASUTAY SOKAĞI" olarak değiştirilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi gereği Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarihli 1. Birleşim meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 63)

 

5. (Ek) Gündem Maddesi- Meclis Gündeminde olmayıp, gündem dışı görüşülmesi oybirliği ile kabul edilip gündeme eklenen Zabıta Amirliği’nin, 02.07.2018 tarih ve 71926121-105.03-E.4610 sayılı yazısı ile, Yalova Valiliği İl Trafik Komisyonu Başkanlığının 07/06/2018 tarih ve 2018/20 sayılı Kararı ile Yalova il ve ilçelerinde faaliyet gösteren  servis araçları için mevcut verilen ''S'' plaka serisi ''P'' harfi serisi grubu olarak değiştirerek  Çınarcık İlçesi için 6001 - 7000 (Mavi Kuşak) rakam ve renk grubu belirlenmiş olduğundan, Çınarcık ilçesi için belirlenen harf ve renk grubu servis araçları ile ilgili konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi ve yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylamaya sunularak, İl Trafik Komisyonunun, Çınarcık ilçesi için belirlediği harf ve renk grubu servis araçları ile ilgili konuda, gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması için talep konusunun Meclis Trafik Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra, talep konusunun karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:64)

 

6. (Ek) Gündem Maddesi- Meclis Gündeminde olmayıp, gündem dışı görüşülmesi oybirliği ile kabul edilip gündeme eklenen Zabıta Amirliği’nin, 02.07.2018 tarih ve 71926121-105.03-E.4587 sayılı yazısı ile, Yalova Valiliği İl Trafik Komisyonu Başkanlığı'nın 07.06.2018 tarih ve 2018/20 sayılı kararı gereği yapılacak düzenlemeler sonucunda, 10.11.2017 tarih ve 2017/70 sayılı meclis kararı ile belirlenmiş olan Belediyemizin 2018 yılı Gelir-Ücret Tarifesinde, Madde 9- Zabıta Amirliği Hizmetleri Ücret Tarifesi, A- Servis Araçları 2018 yılı Ücret Tarifesi maddesinin yeniden değerlendirilmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi, yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylamaya sunularak, konuda, gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması için talep konusunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra, talep konusunun karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:65)

7. (Ek) Gündem Maddesi- Meclis Gündeminde olmayıp, gündem dışı görüşülmesi oybirliği ile kabul edilip gündeme eklenen Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.07.2018 tarih ve 17321053-105.03-E.4625 sayılı yazısı ile, ilçemizde deniz yolu ile yolcu taşımacılığı yapan Turyol seferlerinde kamu yararının olup olmadığının, Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanmasını talep edilmiştir. Konu hakkında yapılan müzakereler neticesinde konu işaretli oylamaya sunulmuş ve 25.11.2010 tarih ve 27766 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik” ve 18.02.2007 tarih ve 26438 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik” gereği çalışan iskeleler için Kıyı Tesisi İşletme İzin belgesi alınabilmesi için plan ve mülkiyet hakları nedeniyle sözleşme yapılamadığından, çalışan Turyol iskelemizin çalışması; ilçemizde özellikle yaz aylarında yaşanan nüfus yoğunluğu nedeniyle ulaşımın daha rahat ve konforlu yapılabilmesi için deniz yolunun daha fazla ve sürekli olarak kullanılmasının gerekliliği, sadece yaz aylarında sefer yapan İDO A.Ş.'nin kış aylarında sefer yapamaması sonucu, özellikle kış aylarında ilçenin İstanbul ile deniz ulaşımının olmaması, deprem bölgesinde bulunan ilçeye alternatif ulaşım imkanlarının kazandırılması amaçları ile, İlçemizin İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakaları ile deniz yolu bağlantısının 2004 yılından itibaren düzenli sağlanmasının devam ettirilmesi için Turyol seferlerinde “Kamu Yararı” hasıl olduğuna, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:66)

8. (Ek) Gündem Maddesi- Meclis Gündeminde olmayıp, gündem dışı görüşülmesi oybirliği ile kabul edilip gündeme eklenen, Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün 03.07.2018 tarih ve 71926121-105.03-E.4639 sayılı yazısı ile, Kardeş Şehrimiz olan KKTC Alsancak Belediyesi'nin 9-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenleyeceği 4. Alsancak Belediyesi Deniz Festivali’ne Belediyemiz Başkanı ve ekibini davet etmektedir. Bu davete katılacak kişilerin belirlenmesi ve katılım giderlerinin belediye başkanlığı bütçesinden karşılanması konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek, gerekli Meclis Kararının alınması talep edilmiştir. Konu Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, işaretli oylamaya sunulmuş olup, Kardeş Şehrimiz olan KKTC Alsancak Belediyesi'nin 9-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenleyeceği 4. Alsancak Belediyesi Deniz Festivali’ne Belediyemiz Başkanı ve ekibi davetine, Belediyemiz ile dostluk ve işbirliği ilişkilerini geliştirmek amacı ile karşılıklı "Kardeş Şehir Protokolü" imzalanması için daha önce yapılan davetlerine katılım sağlanmadığından yapılacak olan, 4. Alsancak Belediyesi Deniz Festivali’ne katılarak “Kardeş Şehir Protololü” imzalanmasının sağlanması için Belediye Başkanlığı olarak katılımın sağlanmasına, katılacak kişilerin isimlerinin belirlenmesinin 2. Birleşim toplantısında görüşülerek karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:67)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 05.06.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2018 Temmuz ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı Komisyonlara havale edilen konuları ve 2. Birleşimde görüşülüp karara bağlanacak konuları görüşmek üzere, 06.07.2018 Cuma günü saat:14:30'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Hüseyin ÖZER hastalık raporu sunarak, Sait SARAL, Serap TANRIKULU’nun toplantıya mazeretsiz olarak katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edilmiş olduğundan açılış konuşması ile komisyonlara havale edilen konuları görüşmek üzere toplantıya geçildi.

 

Belediye Meclisimizin 03.07.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2018/61 sayılı kararı ile, Belediyemiz, Karpuzdere Mahallesi, Marmara 1 Sokak'ta bulunan çocuk parkına isim verilmesi konulu talebi, Meclis İsim Verme Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyon hazırlamış oldukları komisyon raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza  sunulan, İsim Verme Komisyonunun Raporu müzakere edilmiş ve işaretli oylamaya sunulmuştur. Oylama sonucu raporun aynen kabul edilmesine, Belediyemiz, Karpuzdere Mahallesi, Marmara 1 Sokak'ta bulunan çocuk parkına “Adile NAŞİT Parkı” isminin verilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi gereği Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin, 06.07.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:68)

 

Belediye Meclisimizin 03.07.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2018/62 sayılı kararı ile, 2. Birleşim toplantısında karara bağlanacak olan Denetçi Raporu konulu talep meclis üyelerine arz edildi. Konu Belediye Meclis üyelerince müzakere edilmiş olup, yapılan işaretli oylama sonucunda,

İmar Planı Revizyonuna Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu’nda;

- Önlemli Alan-2 de kalan alanlarda eğimin arttığı kesimlerde az katlı ve seyrek yapılaşmaya gidilmesi” belirtilirken; 28.06.2002 tarihli imar planında heyelana maruz kalan bölgenin imarı 2 katlı ve %35 inşaat taban alanı iken, 12.03.2009 tarihli imar planında 4 katlı ve %40 inşaat taban alanına çıkarıldığı,

- Planlama aşamasında eğimli yamaçlardaki drenaj ağına çok dikkat edilmesi” belirtilirken; imar planında heyelandan etkilenen bölgede doğal drenaj hatlarının güzergahının imar adaları ile kapatıldığı, planda alternatif drenaj hattı önerilmediği,

- İnceleme alanı içerisinde yer alan tüm kuru ve akış gösteren derelerle ilgili DSİ görüşü doğrultusunda planlamaya gidilmesi gerektiği belirtildiği halde, gerek DSİ’den, gerek İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğünden, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından İmar Planı Revizyonuna esas olmak üzere kurum görüşü alınmadığı,

- Önlemli Alanlarda alınması gereken önlemlerin, gerek planlamaya gerekse plan notlarına uygulamayı yönlendirici nitelikte herhangi bir yansımasının olmadığı,

Tespitleri yapılarak Yalova Valiliği- İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 11.06.2018 tarih ve 16140386-250-E.5046 sayılı yazıları ile Başkanlığımıza gönderilen, Denetçi Raporu'nda yer alan tespitler ve değerlendirmeler doğrultusunda;

- İmar Planı Notlarının, İmar Planı Revizyonuna esas Jeolojik- Jeoteknik Etüd Raporundan gerekli alıntılarla doğrudan uygulamayı yönlendirici detayların aktarılması doğrultusunda ivedikle yeniden değerlendirilerek derhal revize edilmesine,

- İmar Planının, denetçi raporunda yer alan tespitler ve değerlendirmeler doğrultusunda ivedikle yeniden değerlendirilerek yeterli zaman zarfında revize edilmesine,

-Revizyon sürecinde, yaşanan heyelan afetine maruz bölge ve yakın çevresi ile benzer nitelikte alanların tespit edilmesine, benzer niteliklere dair kriterlerin (Önlemli Alan-2, eğim, kat adeti, doğal drenaj hatları vb.) hazırlanmasına ve bu kriterlere uymayan alanlarda yukarıda belirtilen tedbirler alınıncaya kadar telafisi mümkün olmayan zararlara mahal vermemek için yapılaşmaya esas plan değişikliği, parselasyon, ifraz-tevhid, imar durumu, yapı ruhsatı gibi belgelerin düzenlenmemesine,

-İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce, benzer niteliklere dair kriterler (Önlemli Alan-2, eğim, kat adeti, doğal drenaj hatları vb.) raporunun hazırlanarak, 2018 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısında görüşülmesine,

Çınarcık Belediye Meclisinin 06.07.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:69)

Belediye Meclisimizin 03.07.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2018/64 sayılı kararı ile, Yalova Valiliği İl Trafik Komisyonu Başkanlığının 07/06/2018 tarih ve 2018/20 sayılı Kararı ile Yalova il ve ilçelerinde faaliyet gösteren  servis araçları için mevcut verilen ''S'' plaka serisi ''P'' harfi serisi grubu olarak değiştirerek  Çınarcık İlçesi için 6001 - 7000 (Mavi Kuşak) rakam ve renk grubu belirlenmiş olduğundan, Çınarcık ilçesi için belirlenen harf ve renk grubu servis araçları ile ilgili konu, Meclis Trafik Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyon hazırlamış oldukları komisyon raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza  sunulan, Trafik Komisyonunun Raporu müzakere edilmiş ve işaretli oylamaya sunulmuştur. Oylama sonucu raporun aynen kabul edilmesine, komisyon raporunun 7. Maddesinde belirtilen “Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” ile ilgili yönetmeliğin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere Zabıta Amirliğince hazırlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:70)

Belediye Meclisimizin 03.07.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2018/65 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, Yalova Valiliği İl Trafik Komisyonu Başkanlığı'nın 07.06.2018 tarih ve 2018/20 sayılı kararı gereği yapılacak düzenlemeler sonucunda, 10.11.2017 tarih ve 2017/70 sayılı meclis kararı ile belirlenmiş olan Belediyemizin 2018 yılı Gelir-Ücret Tarifesinde, Madde 9- Zabıta Amirliği Hizmetleri Ücret Tarifesi, A- Servis Araçları 2018 yılı Ücret Tarifesi maddesinin yeniden değerlendirilmesi konusu, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Komisyon Raporu üzerinde Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; komisyon raporu oylamaya sunulmuş ve yapılan işaretli oylama sonucu, Tarife Komisyon Raporunun aynen okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin, 06.07.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandı.) (Karar No:71)

Belediye Meclisimizin 03.07.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2018/62 sayılı kararı ile, 2. Birleşim toplantısında karara bağlanacak olan Kardeş Şehrimiz KKTC-Alsancak Belediyesinin daveti  konulu talep, meclis üyelerine arz edildi. Konu Belediye Meclis üyelerince müzakere edilmiş olup, yapılan işaretli oylama sonucunda, Belediyemiz ile dostluk ve işbirliği ilişkilerini geliştirmek amacı ile karşılıklı "Kardeş Şehir Protokolü" imzalanması için daha önce yapılan davetlerine katılım sağlanmadığından yapılacak olan, 4. Alsancak Belediyesi Deniz Festivali’ne katılarak “Kardeş Şehir Protololü” imzalanmasının sağlanması için Belediye Başkanlığı olarak, yapılan festivale Belediyemizi temsilen, Belediye Başkanı Avni KURT ile eşi Elif KURT, Meclis Üyelerimiz Ömür ERTÜRK, Tahsin YENER, Coşkun PARLAK ve Basın Yayın Halk. İlişkiler ve Muhtarlıklar Müdürlüğünde görevli Hülya NAZLI ve Nail ÖZKAN' ın katılım sağlamasına, katılım giderlerinin 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre Belediye Başkanlığınca karşılanmasına, eşlerin katılımında ise katılımcılar  tarafından  masrafların karşılanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.07.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:72)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı, 03.07.2018 tarihinde 1. birleşim ve 06.07.2018 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!