TEMMUZ 2023 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2023 yılı Olağan Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 04.07.2023 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, meclis üyesi Ali KIRICI’nın rahatsızlığından dolayı toplantıya katılmamış, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis başkanı, açılış konuşmasını yaptıktan sonra rahatsızlığından dolayı toplantıya katılamayan meclis üyesi Ali KIRICI’nın izinli sayılmasını işaretli oylamaya sundu, talep oyçokluğu ile kabul edilerek meclis üyesi Ali KIRICI izinli sayıldı.(Meclis üyesi Gürsoy AŞIKOĞLU red yönünde oy kullandı.) Meclis Başkanı meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı akabinde meclis gündeminin sıralaması ile bir önceki ayın karar özetlerinin görüşülmesine geçildi.

 

2023 Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, işaretli oylamaya sunularak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

 

Meclis Başkanı gündem teklif ve öneriler bölümünde gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı sordu. Gündeme teklif ve öneri talebi bulunmadığından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediye Meclisimizin 09.06.2023 tarihli 2. Birleşim toplantısında almış olduğu 2023/33 sayılı kararı ile Temmuz ayı olağan toplantısında karara bağlanması kararlaştırılan, Şenköy Köy Yerleşik Alan Sınırı belirlenmesi amacıyla, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesi ve Yalova İl Toprak Koruma Kurulunun 27.04.2023 tarih, 2023/04-3/2 nolu kararı gereğince, 1989 yılından önce belirlenen yerleşim alanı sınırları içerisinde kalan 5403 sayılı Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında kalan 204 adet parselin (ek-1 listede yer alan parseller) çevresinde yer alan ve tarım dışı kullanım izni verilen 77.490,34 m2 alanı kapsayan alanda yer alan 109 adet parsel (ek-2 listede yer alan parseller) için ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması konusunda Belediyemiz İmar Komisyonu gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak talep konusunun değerlendirilmesi için 03.07.2023 tarihinde toplanmış ve hazırlamış oldukları 2023/5 sayılı Raporu Meclis Başkanlığına sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, 03.07.2023 tarihli 2023/5 sayılı imar komisyon raporunda oyçokluğu ile red edilen konu  meclis üyelerince müzakere edilmiş ve neticesinde meclis başkanı, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2023 tarih ve 3204 sayılı yazısı ile talep edilen, Şenköy Köy Yerleşik Alan Sınırı belirlenmesi amacıyla, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesi ve Yalova İl Toprak Koruma Kurulunun 27.04.2023 tarih, 2023/04-3/2 nolu kararı gereğince, 1989 yılından önce belirlenen yerleşim alanı sınırları içerisinde kalan 5403 sayılı Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında kalan 204 adet parselin (ek-1 listede yer alan parseller) çevresinde yer alan ve tarım dışı kullanım izni verilen 77.490,34 m2 alanı kapsayan alanda yer alan 109 adet parsel (ek-2 listede yer alan parseller) için ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınmasını, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulünü işaretli oylamaya sundu ve talep Çınarcık Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile red edildi. (Meclis Üyeleri Kenan ERTAŞ, Coşkun PARLAK, Harun KARADEMİR, Gürsoy AŞIKOĞLU, Ali ALTIPARMAK ve Özlem EDEPALİ “red” yönünde oy kullanmış olup, 6 red oyuna karşılık 5 kabul oyu kullanılmıştır.) (Karar No: 34)

Çınarcık Belediye Meclisinin 2023 yılı Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı, 04.07.2023 tarihinde tek birleşim olarak gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

Harun KARADEMİR

Meclis Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi (Yedek)

 

 

 

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!