YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ

Çınarcık Belediyesi Yazı İşleri Servisi ; gelen - giden evrak kayıt, dağıtım ve havale işlemleri , belediye encümen işlemleri , belediye meclis işlemleri , başkanlık makamı iş ve işlemleri , nikah işlemlerini , belediyemizin yıllık faaliyet raporunun hazırlanması , belediyenin eylem planın hazırlanması işlemlerini , bilgi işlem servis işlemleri , teknolojik kaynakların bakım ve onarımı , bilgi yönetimini ilgilendiren sözel ve sayısal yazılımların sağlanması ile e-belediye hizmetlerinin koordinasyonu sağlamaktadır.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!