ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ

Belediyemiz hudutları içinde Zabıta koordinasyon faaliyetleri olarak,

  • Belediyemize müracaat eden iş yeri sahiplerine "iş yeri açma" ve "çalışma ruhsatı" işlemlerini yapmak, 
  • İş yeri denetimlerini yapmak,
  • Şikâyet takipleri , pazar yerleri denetim ve kontrollerini yapmak,
  • Seyyar satıcıların kontrolü ve takibi yapmak,
  • Servis araçları belgelerini düzenlemek ve kontrollerini yapmak,
  • Şehir içi trafiğini düzenlemektir.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!